Wood

Přinášíme klientům pragmatická řešení odpovídající skutečným potřebám, ať už jsou podnikatelskou rodinou, nebo korporací.

ROSE Legal

Poskytuje komplexní právní služby podnikatelům a korporacím ve všech oblastech obchodního a korporátního, dále trustového a rodinného práva. Podporujeme naše klienty při transakcích, strukturování majetku, řešení sporů a při dalších specifických případech, a to jak v českém kontextu, tak při mezinárodních projektech.

Profil

Naše kancelář poskytuje komplexní právní služby podnikatelům a korporacím ve všech oblastech obchodního a korporátního, dále trustového a rodinného práva. Podporujeme naše klienty při transakcích, strukturování majetku, řešení sporů a při dalších specifických případech, a to jak v českém kontextu, tak při mezinárodních projektech.

Úzce spolupracujeme s předními právnickými firmami v zahraničí, což nám umožňuje nabízet optimální řešení českým klientům, ať už se jejich obchodní aktivity odehrávají kdekoli. Naši právníci jsou registrováni v České advokátní komoře. Většina našich právníků má další právní kvalifikaci a studovala nebo pracovala v zahraničí.

Více Méně

Hodnoty

Klademe důraz na objektivitu, přesnost a vášeň. Dostáváme se k jádru věci a navrhujeme hluboká a inovativní řešení, a to napříč disciplínami. Kromě zvážení všech příslušných právních aspektů naše řešení vždy zohledňují obchodní zájmy našich klientů. V naší práci jsme stanovili nejvyšší standardy jako zásadní pro cílenou a rozhodnou akci.

Svědomitě a cíleně prosazujeme vize našich klientů. Ať je situace jakkoli choulostivá, naši klienti se mohou spolehnout, že si zachováme chladnou hlavu. Vzájemná spolupráce a vysoká motivace všech zúčastněných týmů je zárukou úspěšného řešení dané problematiky.

Více Méně

Organizace

ROSE Legal je součást skupiny ROSE. Jako samostatná advokátní kancelář vznikla v roce 2010 pod názvem Rentsch Legal. Dnes poskytuje své služby jednak v rámci skupiny pro klienty ROSE, ale také pro svoji českou a zahraniční klientelu mimo ROSE. Díky úzké síti spřátelených advokátních kanceláří ve všech podstatných jurisdikcích zajišťujeme komplexní právní podporu bez ohledu na hranice.

Pro každý projekt sestavujeme tým specialistů včetně alespoň jednoho seniorního právníka. Zajišťujeme, aby záležitosti našich klientů byly řešeny plně profesionálně, bez ohledu na jejich složitost a časovou náročnost.

Více Méně

Významnou část našich klientů tvoří úspěšné podnikatelské rodiny, které za svou historii navázaly efektivní spolupráci s právními experty v oblasti podnikání. V úzké spolupráci s těmito právníky se věnujeme efektivnímu uspořádání vztahů uvnitř rodiny a důslednému provázání rodiny na její podnikání a podstatný nepodnikatelský majetek. Hlavním cílem je maximalizovat kontinuitu bezpečné správy majetku rodiny napříč generacemi.

Privátní klienti

V úzké spolupráci s kolegy z ROSE Family plánujeme a realizujeme majetkové struktury pro podnikatele a jejich rodiny. Cílem je vytvářet předpoklady pro to, aby rodiny spravovaly svůj majetek dlouhodobě a společně, napříč generacemi. Rodinná majetková struktura je zde potřeba, pro efektivní ochranu před vnějšími vlivy a riziky, které tkví jednak v podnikání, ale také v nevyjasněných vztazích uvnitř rodiny.

K naším úkolům patří:

 • Tvorba holdingových struktur, i přeshraničně
 • Tvorba trustových či nadačních struktur v České republice a v zahraničí
 • Podpora při tvorbě rodinných chart či ústav pro tzv. Family Governance
 • Průběžná podpora při správě majetkových a holdingových struktur
 • Příprava dědických dohod a závětí
 • Příprava předmanželských smluv
 • Ochrana nezletilých dětí

Při správě majetku nastanou běžně situace, kdy je žádoucí nějaký konkrétní majetek prodat, nebo se naopak vyskytne možnost realizovat výhodnou investici formou koupě společnosti, nemovitosti nebo uměleckého díla či veteránu. Náš tým v těchto situacích zajišťuje právní podporu, kdy pravidelně úzce spolupracuje s kolegy z ROSE Wealth.

Sportovci

Sportovci musí často myslet a jednat jako podnikatelé, protože období, během kterého mohou být nejvýkonnější, je přirozeně limitováno. O to více je důležité, aby se starali o zajištění svých příjmů jak v krátkodobém, tak v dlouhodobém horizontu.

K naším úkolům patří:

 • Zastupování sportovce v jednání se sponzory, agenty, kluby a finančními institucemi
 • Obhospodařování veškeré smluvní agendy
 • Tvorba vhodné majetkové struktury (např. Trust)
 • Průběžná podpora při správě struktury a majetku

Sportovci musí včas myslet i na to, co budou dělat po skončení kariéry. Nemusí nutně trénovat jiné sportovce, mohou se stát investory či rozjet vlastní podnikatelský záměr. Náš tým podporuje díky své odbornosti i takové projekty.

Korporátní právo / m&a včetně fúzí a přeměn

Náš tým nabízí jak českým, tak zahraničním podnikatelům a korporacím právní poradenství a expertní podporu při koupi, respektive prodeji firem, při domácích a přeshraničních přeměnách, a také při projektech typu Joint Venture, Private Equity či Venture Capital. Zároveň podporujeme klienty při nastavení a dodržení pravidel Corporate Governance.

K naším úkolům patří:

 • Strukturování transakce a příprava cílové společnosti na prodej
 • Provedení právních prověrek v cílových společnostech
 • Příprava a vyjednávání transakční smluvní dokumentace
 • Zajištění vypořádání transakcí
 • Provedení korporátních přeměn (fúze, odštěpení apod.) včetně přeshraničního přemístění sídel
 • Podpora při přímých investicích privátního kapitálu (Private Equity) a při realizaci projektů rizikového kapitálu (Venture Capital)
 • Podpora při nastavení pravidel řízení firem (Corporate Governance) včetně průběžného zajištění řádné správy právních a korporátních dokumentů (Corporate Housekeeping)
 • Příprava smluv se členy orgánů společností a nastavení motivačních programů
 • Správa pracovních smluv

Nemovitosti

Podporujeme klienty ve všech právních záležitostech, při koupi či prodeji komerčních, průmyslových a soukromých nemovitostí, také při přípravě a realizaci developerských projektů a při průběžné správě nemovitostí.

K našim úkolům patří:

 • Strukturování transakce a příprava nemovitosti na prodej
 • Provedení právních prověrek nemovitostí
 • Příprava a vyjednávání transakční smluvní dokumentace
 • Nastavení a správa vztahů s nájemci
 • Komplexní právní podpora při realizaci developerských projektů včetně podpory majitele projektu při vyjednávání s investory a bankami

Litigace / arbitráž

Podporujeme naše klienty také v souvislosti se zamezením sporů a zastupujeme podnikatele, korporace, trusty i soukromé osoby v civilních a komerčních sporech při českých soudech i úřadech. Totéž zajišťujeme v případě arbitrážních doložek. Dále podporujeme klienty při sporech v odlišných jurisdikcích jiných zemí.

K naším úkolům patří:

 • Vyjednávání smíru
 • Zastupování klientů při soudech a na úřadech
 • Zastupování klientů v rámci arbitrážních řízení
 • Podpora při litigaci či arbitráži v zahraničí

Kariéra

Pracovat pro ROSE Legal

Naši klienti jsou především čeští a zahraniční podnikatelé a korporace. Škála našich klientů je široká. Pracujeme jak pro majitele menších domácích firem, stejně tak pro tvůrce rodinných impérii a v neposlední řadě také pro projekty nadnárodních skupin v České republice. Je tedy zřejmé, že každodenní práce u nás je neobvykle pestrá.

Pestrost podporuje i skutečnost, že ROSE Legal je součástí skupiny ROSE. Naši právníci tedy běžně úzce spolupracují s kolegy z Family Office a z transakčního oddělení. Tato spolupráce zajišťuje, že klientům dodáme pouze právně správná, dobře promyšlená a prakticky využitelná řešení.

Klíčem pro naši úspěšnou práci jsou samozřejmě naši zaměstnanci Zásadní odpovědnost v rámci klientských projektů mohou převzít bez ohledu na délku své kariéry. Záleží pouze na kompetenci a nasazení. Možnost používat cizí jazyky a zdokonalovat se v nich je jeden z dalších příjemných vedlejších efektů.

Každý, kdo pracuje pro ROSE Legal, si uvědomí, že je to časově náročná práce. Proto požadujeme poměrně velkou flexibilitu. Na druhou stranu nejsme zastánci trávení celého dne v kanceláři. Z dlouhodobého hlediska je nadměrný počet pracovních hodin kontraproduktivní. Lidé jsou unavení a začínají dělat chyby. A upřímně, který klient chce potkat bledého a vyčerpaného právníka?

Alumni

Naši bývalí kolegové – Alumni – jsou pro nás důležití. Udržet dobré mezilidské vztahy je naším klíčovým zájmem. Samozřejmě ne všichni naši kolegové tráví celou profesní kariéru s naší firmou. Ale po nějakou dobu byli součástí našeho úspěchu. Zajímáme se o postup našich Alumni, kteří mnohdy mají úspěšné kariéry v soukromém či veřejném sektoru. Skutečnost, že mnozí pracují na pozoruhodných pozicích, svědčí o kvalitě naší právní praxe a široké škále našich činností.

Zůstaňme v kontaktu. Vedeme databázi. Pokud dojde ke změnám v kontaktních adresách, dejte nám, prosím, vědět na alumni@rose-europe.eu

Kontakt

ROSE Legal s.r.o., advokátní kancelář

SmíchOFF
Plzeňská 3350/18, 150 00 Praha 5, Česká republika
Tel.: +420 607 285 858, E-mail: info@roseeurope.eu
IČO: 24732222, DIČ: CZ24732222